VOL099Panadol雅64PPanadol雅爱蜜社

VOL099Panadol雅64PPanadol雅爱蜜社

欲药之,为高年气弱不任。又日久则气郁已久,其初即寒,至此亦郁成湿热,积得湿热愈大,当兼驱湿热之邪。

 《准绳》谓∶燥金收涩,收涩则伤其分布之政,不惟生气不得升,即收气亦不得降。痰涎随风火上壅,浊阴干于清阳也,故头风眩晕者多痰涎。

胃病则不能营运水谷,湿停筋脉中,不为润而为涝,与热相合,故治痿独取阳明也。就诊,见其颐旁有小小垒块数十高出,谓之曰∶观尔脉盛筋强,必当好色而喜任奔走,本病宜发痈疽。

久之则心不烦,口不渴,即渴而喜热饮,小水由赤而黄,由黄而白,面色亦转青白,手足不温而冷,脉变虚弱,则证转虚寒无疑。若邪气行而不着,每日循夹脊之膂下行一节,自风府至尾骨,共二十五节,则风府之邪,计二十五日下行至骨,与卫气每日离一节,故其作日迟。

此积痰在肺,肺为大肠之脏,宜大肠之不固也,当与澄其源而流自清。耳脓溃烂,矾灰、铅丹吹。

暑月身痒如针刺,间有赤肿处,亦名暑风。 饮食难入,语言难出,喉中或有疮,或无疮,或有块如丸、如拳。

Leave a Reply